Báo Cáo Tuyển Dụng Q.3 2012

Hồ Chí Minh 3081

Kiến thức về thị trường lao động Việt Nam

Thị trường lao động Việt Nam đang không ngừng thay đổi. Nền kinh tế đang mở rộng và nhiều ngành nghề mới được tạo ra mỗi năm. Các thành phố mới đang được xây dựng ở lân cận thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Chất lượng và số lượng nhà quản lý và chuyên gia giỏi luôn thay đổi. Hàng năm, nhiều người tiến lên trên con đường sự nghiệp đã chọn, học hỏi được kỹ năng và kinh nghiệm. Hàng năm, hàng ngàn sinh viên Việt Nam gia nhập lực lượng lao động sau khi tốt nghiệp, nhiều người đã được hưởng nền giáo dục nước ngoài chất lượng cao.

Những thay đổi như vậy trong thị trường lao động tác động đến quý vị như thế nào?

Nếu quý vị là một khách hàng của Dịch vụ Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao của HR2B, các chuyên gia tư vấn đã trải qua đào tạo của chúng tôi sẽ giúp quý vị trả lời điều này. Một cấu phần trong dịch vụ của HR2B là đưa ra quan điểm của chúng tôi về thị trường lao động nhằm giúp quý vị trong việc Tìm kiếm ứng viên ở hiện tại cũng như lên kế hoạch cho tương lại.

Kiến thức về Thị trường của HR2B thuộc 3 dạng chính sau:

  • Về công việc - Khi nhận được Yêu cầu tuyển dụng từ phía khách hàng, chúng tôi có thể phản hồi qua kinh nghiệm của chúng tôi về việc tìm kiếm ứng viên có kỹ năng này trên thị trường lao động. HR2B giải quyết hàng ngàn yêu cầu tuyển ứng viên từ khách hàng mỗi năm nên thông tin luôn được cập nhật;
  • Ngành "nóng" – Mỗi quý, HR2B đều lập "Báo cáo hoạt động" để gửi khách hàng, trong đó nêu chi tiết những gì đang diễn ra trong hoạt động Tìm kiếm ứng viên. Tìm hiểu xem liệu ngành của quý vị có phải ngành "nóng" trên thị trường hay không;
  • Nghề "nóng" – Báo cáo theo quý của chúng tôi cũng liệt kê những mảng công việc chúng tôi nhận thấy đang có nhu cầu cao nhất. Điều này có thể định hướng cho quý vị về chính sách giữ chân nhân tài của mình.

Tải Báo Cáo tại biểu tượng PDF bên dưới.

Hữu ích?
1 0 5 5 1
 
 
Share on network
Top page