Báo cáo Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao Quý 3/2014

Hồ Chí Minh 8289

HR2B Search Activity Report Q4/2014

Tuyển dụng cấp cao

Xem nhận xét từ những giám đốc Tuyển dụng Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội.

Hoạt động tuyển dụng

Tìm hiểu về tình hình chung của dịch vụ Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao.

Tại Việt Nam

Số khách hàng giảm, số đơn hàng tăng.

Ngành nóng

Ngành Bất động sản, Điện tử & công nghệ thông tin, phần mềm có nhu cầu tuyển dụng mạnh.

Nghề nóng

Marketing có bước nhảy vọt lớn; nghề sản xuất và các nghề liên quan vẫn có nhu cầu cao; nghề y tế mới lọt vào bảng xếp hạng.

Tải báo cáo của chúng tôi để có thể có thêm thông tin chi tiết

Hữu ích?
12 4 4 5 16
 
 
Share on network
Top page