Báo cáo Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao Quý 3/2014

Hồ Chí Minh 9093

HR2B Search Activity Report Q4/2014

Tuyển dụng cấp cao

Xem nhận xét từ những giám đốc Tuyển dụng Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội.

Hoạt động tuyển dụng

Tìm hiểu về tình hình chung của dịch vụ Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao.

Tại Việt Nam

Nhu cầu tăng khắp các khu vực trong đó Thành phố Hồ Chí Minh là nơi có các yêu cầu tuyển dụng tăng trưởng nhanh nhất.

Ngành nóng

Có một sự thay đổi nhỏ trong quý khi ngành IT vươn lên dẫn đầu. Đồng thời 2 ngành Bất động sản và Thực phẩm & đồ uống cũng lọt vào top.

Nghề nóng

Nhu cầu công việc Kỹ thuật tăng mạnh.

Tải báo cáo của chúng tôi để có thể có thêm thông tin chi tiết

Hữu ích?
16 9 3.6 5 25
 
 
Share on network
Top page