Báo cáo Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao Quý 2/2015

Hồ Chí Minh 12769

HR2B Search Activity Report Q4/2014

Tuyển dụng cấp cao

Xem nhận xét từ những giám đốc Tuyển dụng Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội.

Hoạt động tuyển dụng

Tình hình tuyển dụng sôi động trở lại.

Tại Việt Nam

Nhu cầu tuyển dụng tại Hà Nội tăng.

Ngành nóng

Ngành CNTT và Phần mềm thể hiện nhu cầu cao đối với nhân sự có chuyên môn và khả năng quản lý trong quý thứ ba liên tiếp.

Nghề nóng

Nhu cầu đối với vị trí Kinh doanh và CNTT tiếp tục giữ vị trí thống lĩnh trong 10 quý liên tiếp.

Tải báo cáo của chúng tôi để có thể có thêm thông tin chi tiết

Hữu ích?
19 6 4 5 25
 
 
Share on network
Top page