Báo cáo Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao Quý 2/2013

Hồ Chí Minh 2952
Tuyển dụng cấp cao
  • Xem nhận xét từ những giám đốc Tuyển dụng Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội.  
Hoạt động tuyển dụng
  • Tìm hiểu về tình hình chung của dịch vụ Tuyển dụng Nhân sự Cấp cao.  
Tại Việt Nam
  • Xem các nơi có nhu cầu tuyển dụng nhiều tại Việt Nam  
Ngành nóng
  • Khám phá những ngành nghề "nóng" nhất hiện nay 
Nghề nóng
  • Khám phá những nghề "nóng" nhất trong 3 tháng vừa qua.
 
Hữu ích?
1 0 5 5 1
 
 
Share on network
Top page