Báo Cáo Khảo Sát Thuê Ngoài 2013

Hồ Chí Minh 3433

HR2B cung cấp dịch vụ Cho Thuê Nhân Sự tại Việt Nam từ 2005. Tháng 3/2013 HR2B đã gởi một bảng khảo sát đến một nhóm khách hàng để tham khảo lý do vì sao họ chọn dịch vụ Thuê ngoài.

Kết quả báo cáo cho Quý khách những ý niệm:Read the report to find out:

  1. Bao nhiêu phần trăm cộng đồng doanh nghiệp sử dụng Thuê ngoài?
  2. Vì sao ngày một có nhiều công ty chọn lựa sử dụng Thuê ngoài?
  3. Điều gì ngăn cản doanh nghiệp sử dụng Thuê ngoài?

Quý khách điền thông tin vào hộp bên cạnh để nhận ngay báo cáo hôm nay.

Hữu ích?
6 0 5 5 6
 
 
Share on network
Top page