Báo Cáo Khảo sát Quản lý tiền lương

Hồ Chí Minh 3628

Quá trình quản lý tiền lương bao gồm các công việc sau: Thêm hoặc bớt tên nhân viên ra khỏi bảng lương hàng tháng, tính toán chính xác lương gộp, lương ròng cũng như thuế thu nhập cá nhân và bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Trả lương đúng hạn, lập và phát Giấy báo lương cho nhân viên. Đóng thuế thu nhập cá nhân, BHXH, BHYT, BHTN và kê khai các giấy tờ thích hợp đúng hạn. Lập và hoàn thành các báo cáo nhân sự kịp thời và chính xác. Tiến hành các hoạt động khác có liên quan đến tính hợp pháp của việc thuê nhân viên như vấn đề đăng ký tham gia vào công đoàn và trả lương.

Tải hoặc chia sẻ báo cáo với đồng sự tại các biểu tượng bên dưới.

Hữu ích?
10 3 4.1 5 13
 
 
Share on network
Top page