Accounting Service Manager

#23764

Company Info


HR2B's client

Job Information


Work At
Ho Chi Minh
Level
Manager
Function
Accounting Tax Audit
Industry
Accounting services - Auditing
Consultant
Le Nguyen Giang Huong
Le Nguyen Giang Huong
Tel: +028 6288 3888 Ext: 857
Xây dựng và quản lý bộ phận kế toán, thuế để thực hiện các nghiệp vụ sau:
+ Chuẩn bị sổ sách kế toán/thuế cho khách hàng Việt Nam và nước ngoài.
+ Tư vấn các vấn đề về thuế và kế toán Việt nam cho khách hàng
+ Quản lý công việc: gặp gỡ khách hàng, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện dịch vụ
+ Lập báo cáo tài chính/báo cáo thuế và gửi báo cáo cho khách hàng
+ Soát xét báo cáo tài chính/báo cáo thuế định kỳ cho khách hàng

Requirements


+ Tốt nghiệp các ngành Kế toán, Tài chính, Thuế
+ Có kiến thức tốt về chế độ kế toán và hệ thống thuế Việt Nam
+ Có kinh nghiệm làm trưởng bộ phận dịch vụ kế toán/ thuế ở các công ty kế toán dịch vụ
+ Có khả năng quản lý team, bồi dưỡng, hướng dẫn team hoàn thành tốt dịch vụ cho khách hàng
+ Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm dịch vụ kế toán/ thuế
+ Khả năng quản lý, tổ chức đội ngũ

BenefitsContact Information


You can apply online, send your CV or call Le Nguyen Giang Huong at this number
+028 6288 3888 - Ext 857Share on network
Top page